Ydelser

Konsulentydelser

GCI tilbyder ekspert- og konsulentydelser inden for en lang række af områder.

Grundlæggende er alle vores serviceydelser med til at hjælpe dig til at reducere din påvirkning på miljøet.

GCI hjælper dig til at identificere hvilke områder der både kan spares økonomisk på og ikke mindst, belaste miljøet mindre.

 

Vi hjælper dig til at engagere dine medarbejdere og kunder, uanset om du vælger at fokusere på et enkelt produkt eller område, eller vælger at gå hele vejen og gøre hele organisationen, produktionen eller virksomheden bæredygtig. Under hele processen vil vi naturligvis tilbyde en effektiv, praktisk og omkostningslav tilgang.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

 

GCI – Energieftersyn
Vi måler og vurderer din organisations energiforbrug og kommer med forslag til, hvordan du bliver mere energieffektiv, reducerer omkostningerne og dermed gavner miljøet.

 

–>> Læs mere

 

GCI – Kulstofemissions-vurdering
Vi rapporterer, identificerer og hjælper dig til at forstå hvorfra dine emissioner kommer, ligesom vi hjælper dig til at forstå din indvirkning på klimaændringerne og niveauet af CO2 udledningen.

 

–>> Læs mere

 

GCI – Kulstofscyklus-beregning
En livscyklusvurdering (LCA) er en detaljeret tilgang til at forstå alle de kulstofemissioner der er forbundet med et produkt eller en service og vurderer drivhusgaseffekten fra “vugge til grav”.

 

–>> Læs mere

 

GCI – Kulstofreduktion
Vi hjælper med at opnå øjeblikkelig forretningsværdi og med at nå sine målsætninger for bæredygtighed. Vi kan hjælpe din virksomhed med at forstå og måle kulstofemissionerne, udvikle en handlingsplan, tilpasset til at reducere emissionerne, spare penge og engagere medarbejderne i processen.

 

–>> Læs mere