Plant et træ

Styrk firmaets grønne profil og skab en grønnere bundlinje!

I en verden hvor forbrugere, kunder, samarbejdspartnere og leverandører i stigende grad bekymrer sig om miljø og klima, er træplantningsprojekter en effektiv måde at synliggøre firmaets grønne tiltag. Forbrugere over hele kloden, kan let se sammenhængen i at plante træer, og de positive resultater dette har for naturen og miljøet, hvorfor mange firmaer vælger at deltage i sådanne projekter som led i deres grønne tiltag og CSR strategi.

Hvorfor Plante træer?

 

Træer er et vigtigt element i at bekæmpe mængden af CO2 i atmosfæren. Et fuldvoksent træ kan let binde op til flere tons CO2, hvorfor beplantning af træer er en vigtig metode for at mindske CO2 niveauet. Derudover kan kunder og forbrugere med lethed se de åbenlyse fordele, der er ved at plante træer, hvorfor sådanne projekter er en simpel og effektiv måde for firmaer at synliggøre grønne tiltag.

 

Gevinsten

 

At plante træer skaber ikke blot et bedre miljø og klima, det generere også markedsandele i en evig konkurrencepræget verden, hvor grønne tiltag i stigende grad er et krav fra miljøbevidste forbrugere og kunder. At plante træer, skaber i sidste ende både et grønnere klima og et grønnere regnskab. Vi kalder vores træplantningsprojekter heart core business.

 

Hvordan

 

Kontakt din GCI konsulent og hør nærmere omkring, hvordan vi giver din virksomhed mulighed for at tilrettelægge kampagnen, så den passer til firmaets koncept. F.eks. kan der plantes træer pr. kunde, produkt eller service (BUY ONE – PLANT ONE), og vi hjælper gerne med rådgivning og kreativt input, for at gøre netop din kampagne til en succes for både klima og firmaets bundlinje.

Plant et træ - kontakt vores supportafdeling for at høre nærmere.

(GCI - Danmark) +45 31 55 44 19

Klodens skove og kulstof

 

Klodens skovareal udgør mindre end 4 milliarder hektar og siden landbruget startede sit indtog, er mindst en tredjedel af skovområderne udryddet. Globalt set bliver ca. 13 millioner hektar skov ryddet årligt, så der er hårdt brug for en genplantnings- og reetableringsstrategi for at genoprette balancen.

 

Træer er fundamentale og danner grundlaget for bogstaveligt talt mange naturlige økosystemer. De bidrager bl.a. til at opbevare jord og vand, kontrollere laviner, ørkendannelse samt beskytter kystområderne og stabiliserer klitterne. Træer og buske spiller en afgørende rolle i det daglige liv i landdistrikterne. De giver træ for brændstof, mad, foder, æteriske olier, harpiks og latex, medicin og skygge. Ligeledes har alle skovens dyr en afgørende rolle i skov-økologi, såsom bestøvning, frøspredning og spiring m.v.

 

I Afrika, Asien og Sydamerika, er indholdet af kulstof i skovbiomassen i perioden 1990-2005 faldet drastisk og på verdensplan, som helhed, er kulstoflagre i skovbiomasse faldet årligt med 1,1 gigaton kulstof, svarende til 4 milliarder sække med 25 kg. trækul. Tabet af naturlige skove rundt om i verden, bidrager mere til den globale udledning årligt, end hele transportsektoren. Derfor vil et stop for stoprydning være en yderst omkostningseffektiv måde at reducere udledningen af ​​drivhusgasser.

 

Regnskove og skovområders økosystemer opbevarer næsten tre gange så meget kulstof, som der er i atmosfæren. At sikre overlevelsen og bevaringen af klodens skove samt vedligeholdelse af eksisterende kulstof-reservoirer, er blandt de højeste prioriteter i bestræbelserne på en begrænsning af klimaændringer. Ca. 20 procent af udledningen af ​​drivhusgasser kommer fra rydning og afbrænding af skove, hvortil kulstof i tørvemoser og tundraen er truet af dræning og optøning.

 

En genoprettelse og bevaring af kulstof på 3 områder – skove, tørvemoser og landbrug, kan i de kommende årtier reducere godt 50 gigaton kulstof-emissioner, der ellers ville komme ud i atmosfæren.