Klimaforandringer

Klimaforandringer

Forskere og klimaeksperter over hele verden har konkluderet at afbrænding af fossile brændstoffer, som f.eks. kul, har øget koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren og dermed ændret klodens klima.

 

De sidste 10 år har været de varmeste på jorden nogensinde, siden pålidelige målinger begyndte i midten af 1800-tallet.

 

Ændrede vejrmønstre, smeltede gletsjere og forhøjede vandtilstande har længe været observeret over hele kloden og er begyndt at påvirke jordens befolkning i form af sundhed, fødevareproduktionen, hungersnød, udryddelse af arter og menneskevandringer.

 

Der er international enighed om at den gennemsnitlige temperatur på verdensplan skal holdes under en 2 graders stigning for at undgå katastrofale følgevirkninger på miljøet og menneskeliv, da hvis den nuværende tendens fortsætter, vil temperaturen stige op til 6 grader ifølge IPCC.

 

Derfor skal de samlede emissioner frem til 2050 ned på 18,75 Gt CO2 om året. (I 2010 var den på 30 Gt CO2).

For at nå de fastsatte mål, skal der investeres mere i grøn teknologi og vedvarende energikilder, så afhængigheden af fossile brændstoffer kan begrænses, ligesom energiforbruget og resurser skal gennemtænkes.

 

Politikere på verdensplan har længe haft fokus på området og der er vedtaget mange lovændringer, ligesom Kyoto-protokollen blev vedtaget i bred enighed, men alle disse tiltag har ikke været nok til at opnå de fastsatte målsætninger, hvorfor der er behov for nye innovative løsninger.