Global Climate Institute

GLOBAL CLIMATE INSTITUTE

Vi er et grønt brand

 

Global Climate Institute er et verdensomspændende initiativ der har til hensigt at operere i mange lande fordelt over hele kloden, da vores tilstedeværelse skal afspejle den problematik vi er sat i verden for at løse, nemlig lokale miljøudfordringer på et globalt klimaproblem.

 

Ambitionen er på sigt, at være synlig og operativ i størstedelen af klodens lande, i form af beskyttelse af vores regnskove, reetablering af skovområder, udvikling og igangsættelse af vedvarende energikilder og grønne tiltag, CO2 neutralisering, miljø og vandrensningsprojekter samt beskyttelse af verdenshavene.

 

Vi skaber en grøn verden

 

GCI er politisk uafhængig og arbejder ud fra den filosofi, at klodens miljøproblemer ikke kan og skal løses alene på politisk plan, men af klodens mange virksomheder som aktivt og økonomisk skal bidrage til at skabe et sundt, rent og miljøvenligt klima på vores fælles jord.

 

GCI ser det som værende ganske naturligt, at klodens mange selskaber og virksomheder, som i årtier har og til stadighed udnytter og opbruger klodens resurser, også selv står for reetableringen, rensningen og de udbedringer som skal til, for at holde balance i klimaet på vores fælles fantastiske planet.

 

GCI udspringer ikke fra 60’ernes hippie-kultur, hvor kapitalister, markedsandele, profit og fortjeneste blev anskuet som værende fjendtlige elementer, men derimod opstod vi som en naturlig konsekvens af et globalt verdenssamfund hvor samhandel, politisk samarbejde og bæredygtig økonomi er en selvfølgelighed og hvor vi anerkender, at klima og miljø problemer alene kan og skal løses, ved at inddrage alle parter i dialog, for at sikre holdbare og fremtidssikrede løsninger.

 

GCI ser ikke virksomhederne som fjender eller modstandere, men snarere som naturlige samarbejdspartnere i et fælles projekt, ligesom vi anerkender at de løsninger som skal til for at opnå et bæredygtigt klima på kloden, kun kan findes og løses i fællesskab.

 

Firmaer over hele kloden har i mange år bidraget til nye innovative løsninger på mange af de miljøproblemer som eksisterer og kun ved at inddrage firmaerne, kan man reelt løse de udfordringer vi står overfor.

 

GCI hjælper firmaer over hele kloden med at opnå en miljøvenlig profil og neutralisere deres CO2 udledning.

Regnskov på Jordens landareal0%
Energi fra fossile energikilder0%
Dyr og planter på landjorden udryddet i 20450%
Jorden dækket af havvand0%
Energiforbruget i DK fra vedvarende energikilder0%
Kunder som foretrækker firmaer med grøn profil0%

Vi er et globalt projekt og naturligvis tilstede lokalt

 

GCI er et globalt projekt som har til formål at fremme og skabe nye innovative grønne løsninger og miljøprojekter i hele verden, men er naturligvis også tilstede lokalt, da vores tilstedeværelse skal afspejle den problematik vi er sat i verden for at løse, nemlig lokale udfordringer på et globalt klimaproblem.

 

GCI samarbejder med lokale aktører, organisationer, foreninger, fonde, Ngo’er, offentlige instanser og institutioner over hele verden som hjælper til med at drive de konkrete projekter. Udvikling, projektering, planlægning og håndtering inden for områderne, såsom beskyttelse af vores regnskove, udvikling og igangsættelse af vedvarende energikilder og grønne tiltag, reetablering af skovområder, miljø og vandrensningsprojekter, CO2 neutralisering og beskyttelse af verdenshavene, sker på globalt plan i samråd med en lang række af specialister inden for hver deres ekspertise og faglige område.

 

GCI er ikke en organisation i traditionel forstand, ligesom vi ikke deler den gængse holdning om at klimaproblemer skal løses ved at forbrugere skal huske at slukke for stikkontakten. En FN rapport viser at der er behov for at plante 350 millioner hektar skov på kloden, for at holde en temperaturstigning under de alarmerende 2 grader. GCI mener at dette alene kan opnås ved at inddrage klodens firmaer.

 

GCI udvikler, planlægger og igangsætter koncepter som alle har det til formål, at de foruden at bidrage til et godt klima, til gavn for de kommende generationer, også skal gøre selskabernes regnskaber mere grønne. Såfremt der er økonomisk incitament for at plante træer og gøre kloden grønnere, tænk på hvordan verden så ville se ud?

 

GCI tror på fremtiden og denne er grøn – med firmaernes engagement i klimaprojekter.