GCI – kulstofemissions-vurdering

GCI – Kulstofemissions-vurdering

GCI tilbyder rapportering og kvantificering af dine kulstofemissioner i overensstemmelse med internationale standarder (ISO14064).

 

Vi  rapporterer, identificerer og hjælper dig til at forstå hvorfra dine emissioner kommer, ligesom vi hjælper dig til at forstå din indvirkning på klimaændringerne og niveauet af CO2 udledningen.

 

Det vigtigste i processen, for at arbejde hen mod en reducering, er at de firmaer som ønsker at reducere deres kulstofemissioner forstår, hvor og hvordan disse emissioner bliver skabt.  En Kulstofemissions-vurdering omhandler alle de aktiviteter, der skaber udledning af drivhusgasser. En internationalt anerkendt metode til vurderingen og for at undgå dobbelttælling på udledningen, kaldes for ”Scopes” eller (Scoping på dansk).

SCOPE 1
 • Direkte emissioner

 • F.eks. fra produktion, bilkørsel o.lign.
SCOPE 2
 • Indirekte emissioner

 • F.eks. fra offentlig strømforsyning.
SCOPE 3
 • Andre emissioner

 • F.eks. fra affaldshåndtering, papirartikler m.v.

Når firmaet har identificeret sine emissioner, kan man begynde at:

 

 • Identificere måder at reducere driftsomkostningerne
 • Differentiere sig fra konkurrenterne
 • Forberede fremtidig lovgivning og kulstof-passiver
 • Forbedre din virksomheds sociale ansvar
 • Markedsføre sin miljømæssige indsats
 • Offentliggøre at din virksomhed overholder de førende protokoller
”Man kan ikke håndtere.....hvad man ikke kender”, så en Kulstofemissions-vurdering er første skridt på vejen.

Kontakt vores supportafdeling for yderlige informationer.

 

GCI (Danmark) +45 31 55 44 19