GCI – kulstofcyklus-beregning

GCI – Kulstofcyklus-beregning

GCI tilbyder vurdering og undersøgelse af den fulde effekt, som dine produkter og/eller ydelser har på miljøet.

 

En livscyklusvurdering (LCA) er en detaljeret tilgang til at forstå alle de kulstofemissioner der er forbundet med et produkt eller en service.

 

LCA vurderer drivhusgaseffekten fra “vugge til grav” og identificerer tiltag til at reducere effekten på vigtige trin langs livscyklussen. Dette opnås ved at udarbejde en opgørelse over relevant energi, materielle input og beregning af udledning af drivhusgasser, der stammer fra hver etape.

Fordelene ved en LCA:

 

  • Forstå dit produkts fulde miljøpåvirkning
  • Differentier dit produkt eller service fra konkurrenter
  • Identificer omkostningseffektive besparelsesmuligheder
  • Forbered din virksomhed til fremtidige kulstof-passiver
  • Begræns de miljømæssige og lovgivningsmæssige risici
Vores team består af internationale
eksperter i LCA.

Hvor det er muligt, anvender GCI principperne i ISO14040-standarden, som analyserer de følgende fem faser i et produkts livscyklus:

Kontakt os for yderligere information.

 

GCI (Danmark) +45 31 55 44 19