FAQ

FAQ

GCI har på denne side samlet svar på en lang række spørgsmål. Du er altid mere end velkommen til at kontakte os, såfremt du ikke finder dit svar her.

Tilbydes der projekter til private?

Ja, men alene under sub brandet PLANT NOW, hvor private kan neutralisere deres CO2 udledning i FN kontrollerede REDD projekter. Se mere på www.plant-now.com

 

Realiseres klimaprojekterne altid?

Ja, GCI tilbyder alene projekter som er fuldt ud certificerede efter internationale standarter. Endvidere har GCI udviklet et unikt koncept, som gør at kunden altid vil få udleveret konkrete GPS koordinater på projektet. Dermed er det reelt muligt selv at følge med i projektet såfremt ønsket. GCI udsender endvidere løbende rapporteringer omkring projektet, så kunden altid er orienteret om udviklingen.

 

Bliver træerne altid plantet?

Ja, GCI tilbyder alene træbeplantningsprojekter som er fuldt ud certificerede efter internationale standarter og/eller gør alene brug af velrenommerede organisationer med dokumenteret kvalitet. GCI har endvidere udviklet et helt unikt koncept, hvor alle træer får tildelt et unikt træ ID nummer. Træ ID nummeret gør, at vi kan følge træet og altid oplyse omkring, hvor præcis i verden det er plantet. Alle som planter træer gennem GCI, modtager endvidere specifikke GPS koordinater på projektet de deltager i, hvorved man i princippet selv kan rejse dertil og se sit træ (Busbilletten er dog på egen regning)

 

Hvordan neutraliserer vi CO2?

På det internationale marked, kan man neutralisere CO2 på flere måder. Man kan deltage i beskyttelse af regnskove, etablerer vedvarende energikilder, erstatte kulstofafbrænding med alternativer (Typisk Gold Standard projekter), opkøbe CO2 kvoter eller plante træer. GCI neutraliserer stort set alene CO2 gennem træbeplantningsprojekter, da vi mener at dette har den bedste effekt på klodens klima. Træbeplantningsprojekter er ikke nødvendigvis den nemmeste og billigste måde at neutraliserer CO2 på, men det er en effektiv måde.

 

Garanti for at træerne vokser sig store?

Det er nemt at plante træer, knap så nemt at få dem til at gro. Ja faktisk, så kan alle miljøorganisationer finde ud af at plante træer, hvilket bestemt ikke er det samme, som at konkludere at træerne så også vokser sig store og har en positiv effekt på klimaet. GCI benytter alene organisationer som kan dokumentere en målbar klimaeffekt. Derfor kan GCI også tilbyde sine kunder en genbeplantningsgaranti. Skulle træerne, mod forventning, uddø grundet kontrollerbare faktorer som sygdom, tekniske eller menneskelige fejl, vil GCI genbeplante minimum 60 % af det oprindelige antal. GCI har i en sådan situation, retten til at flytte projektet til anden location, såfremt det vurderes at dette er det rigtige. GCI hersker ikke over naturen og faktorer som ikke kan kontrolleres, hvorfor en genbeplantningsgaranti ikke er gældende ved naturkatastrofer, oversvømmelser, jordskred, langvarig tørke eller regntid, borgerkrig eller atomkrig m.v.

 

Hvorfor skal jeg benytte GCI?

GCI tilbyder et unikt koncept. Vi er de første i verden som kombinerer grøn profilering, klimaprojekter og strategisk CSR med skræddersyede koncepter inden for miljø og klimatiltag. GCI scanner løbende kloden for de bedste klimaprojekter, ligesom vi alene tilbyder projekter som er fuldt ud certificerede efter internationale standarter. Vi har indgået aftaler med, i vores optik, klodens bedste klimaorganisationer og da vi køber os ind i projekter, ikke for en, men for mange kunder, kan vi endvidere typisk tilbyde samme projekt til en lavere omkostning. Det sagt, så er det naturligvis altid fornuftigt at undersøge markedet og afdække de muligheder man har.

Er der garanti for markedets laveste pris?

Nej, ikke nødvendigvis. GCI køber sig ind i mange forskellige projekter og kan derfor naturligvis ofte tilbyde en lavere omkostning for vores kunder, end hvis den enkelte kunde handlede direkte i projektet. Det sagt, så er dette ikke altid gældende og omvendt, så er det bestemt ikke GCI´s ambition at være det billigste valg. GCI udvikler unikke koncepter, skræddersyet til den enkelte kunde og ambitionen er derfor at vores kunder kan se forøget markedsandele, væksttilgang og en grønnere bundlinje, samtidig med at klimaet gøres grønnere. Vi ønsker at blive vurderet på dette, og intet andet.

 

Tilbyder vi salg og opkøb af CO2 kvoter?

Nej, GCI er ikke tilhænger af kvote systemet. Kvotesystemet går tilbage til Kyoto aftalen og systemet har, ifølge vores optik, aldrig helt fungeret efter hensigten og endvidere er vi af den holdning, at det har langt større positiv effekt for klimaet at plante træer.

 

Garanti for at CO2 niveau er korrekt?

Alle projekter omhandlende CO2 niveau, er fuldt ud certificeret efter internationale standarter. Projekterne er typisk Plan Vivo certificeret eller certificeret via VCS, Gold Standard eller REDD. GCI tilbyder ikke projekter uden fuld certificering.

 

NON PROFIT eller FOR PROFIT virksomhed?

GCI er oprettet som et helt ordinært selskab, med en ledelse, direktør, bestyrelse, ejerkreds og investorer. GCI´s koncept er grundlæggende bygget op omkring at der skal være økonomisk incitament i at involvere sig i grønne tiltag og klimaprojekter. GCI er et ”FOR PROFIT” selskab som arbejder inden for den socialøkonomiske og ansvarsfulde verden, med fokus på at udvikle, gennemføre og rådgive omkring miljø og klimaprojekter. GCI arbejder målrettet på at skabe et grønt klima og et grønnere regnskab, for alle parter involveret.

 

Hvilke samarbejdspartnere benytter vi?

GCI scanner løbende omhyggeligt kloden for de bedste klimaprojekter, inden for områder som træbeplantning, skov og reetableringsprojekter, fredning af regnskove, vedvarende energikilder, vandrensningsprojekter, CO2 neutralisering samt andre miljø og klimaprojekter. Vores kunder tæller nationale og globale selskaber over hele kloden, med hver især deres helt unikke skræddersyet projekt/koncept. Derfor er det praktisk talt umuligt for GCI at orientere om alle samarbejdspartnere, da disse konstant ændrer sig i takt med udviklingen af forskellige projekter, ligesom der løbende kommer andre til, i form af innovative spændende nye koncepter. Hvilke samarbejdspartnere der benyttes til det konkrete projekt, oplyses naturligvis til vores kunder. Ønsker man information, er man altid velkommen til at kontakte GCI.

 

Fortrolighed og tavshedspligt?

GCI´s kunder og deres projekter, behandles fortroligt og GCI oplyser aldrig omkring konkret data, såsom neutraliseret CO2 niveau, antal plantede træer, projektstørrelse, overskudsgrad, forøget markedsandele og synlige CSR resultater (uden forudgående accept fra kunden). GCI´s grundlæggende koncept går netop ud på at skabe forøgede markedsandele via grønne tiltag, så GCI anskuer det som værende ganske naturligt, at det alene er op til kunden hvornår og hvorvidt resultaterne skal offentliggøres.