E.ON

E.ON PLANTER TRÆER SOM LED I SELSKABETS I FORVEJEN STÆRKE GRØNNNE PROFIL

PROJEKTET


E.on planter træer i det nordøstlige Indien som led i en i forvejen stærk grøn profil. Projektet i Meghalaya provinsen styrker både lokalsamfundet, biodiversiteten og det globale klima ved at binde en forholdsvis høj mængde CO2. Området er kraftigt truet af globale klimaforandringer og skovrydning, så en reetablering af tågeskovene og et biodiversitets ”hotspot” er ikke blot til gavn for den lokale befolkning, men også til gavn for de globale kommende generationer.


OM E.ON


E.ON er et af Europas største privatejede energiselskaber, som målrettet bidrager til at omstille verden til et fossilfrit samfund. I Danmark fokuserer vi på produktion af energi fra vedvarende energikilder, energinetværk og energieffektive kundeløsninger.

Vi har investeret i og anlagt nogle af landets største biogasanlæg, de første biogastankstationer og Danmarks største ladenetværk med mere end 1.300 offentlige ladepunkter og 50 hurtigladere langs motorvejsnettet. Vi er en af Nordens største elbiloperatører, og sammen med partnere er vi i gang med at udrulle Europas første hurtigladernetværk.

E.ON har mere end 32 mio. kunder i Europa og Nordamerika, og vi har de seneste ti år investeret € 11 mia. i vedvarende energikilder.


“Det er vigtigt, at man vil gøre gavn, men det er ikke nok i sig selv. Man skal også rent faktisk gøre gavn. Vi arbejder med bæredygtige energiløsninger inden for el-, varme-, biogas- og transportområdet, så bæredygtighed er en integreret del af vores DNA. Derfor er det også naturligt for os at støtte et træbeplantningsprojekt, som både gavner lokalbefolkning, artsrigdommen og klimaregnskabet. På den måde bidrager vi til skabe en mere bæredygtig fremtid til glæde og gavn for alle.” – Karen Marie Jensen, Head of Communications and Public Affairs, E.ON Danmark