CO2 beregning

Beregning af CO2 udledningen

Der er flere faktorer som spiller ind i dette regnestykke og endvidere benytter man forskellige udregningsmetoder og faktorer i forskellige lande, dog alle nogenlunde med samme resultat, inden for et mindre interval.

 

Vi har valgt at benytte en udregningsmetode som ligger oppe i den højeste ende, hvor der tages udgangspunkt i ”worst-case scenario”, hvilket sikrer at der altid holdes en ”buffer” på udregningerne, så vi sikrer os at CO2 neutraliseringen kan gennemføres i alle tilfælde.

 

Dette betyder helt konkret, at det måske er muligt at finde lignende projekter i forskellige lande, som kan tilbyde CO2 neutraliseringen til en lidt lavere omkostning.

 

Årsagen til at vi har valgt at benytte en udregningsmodel som tager højde for ”worst-case scenario”, er at vi har valgt at anskue det fra den vinkel, at når et firma vælger aktivt at gøre noget ved miljøet og tage et socialt ansvar, så er det af langt større betydning at dette reelt også er tilfældet, end at det handler om at firmaet kan spare lidt ved at gøre det anderledes.

 

Grundlæggende, for at kunne udregne CO2 udledningen vedrørende en hjemmeside, behøver man data på nogle konkrete områder, såsom energimængden benyttet af brugerne, serveren og til overførslen af data m.m.

 

Hvad angår energiforbruget på brugersiden, så er denne selvfølgelig afhængig af flere ting, såsom hvilken hardware som benyttes, f.eks. PC, skærm, router, modem samt ikke mindst, hvor meget tid der benyttes på sitet og antallet af sidevisninger. Vi har taget udgangspunkt i en bruger som benytter standard hardware og her er der tale om 173 Watt ( kilde:.eu-energystar.org), hvortil vi lægger 30W til modem og router.

 

Hvad angår antallet af sidevisninger, så opgives disse af firmaerne selv, da det ikke er muligt at finde disse data offentligt. Da det af naturlige årsager altid er svært at spå om fremtiden, vælges en løsningsmodel ud fra det forventede niveau, baseret på tidligere måneders niveau, hvilket så er gældende et år frem. Såfremt niveauet ændrer sig undervejs, kan dette tilpasses og endvidere så sikrer intervallerne man vælger ud fra, at der altid er lagt en ”buffer” ind på beregningen.

Såfremt et website har 150.000 sidevisninger pr. md., vil det deltage i intervallet op til 250.000 sidevisninger pr. md., hvilket altid sikrer at firmaerne tilmelder sig et niveau som i realiteten er højere end det faktuelle niveau.

Hvad angår tiden benyttet på websitet, hvilket har stor betydning for strømforbruget hos brugeren, så er dette også en meget vigtig faktor som spiller ind, for at kunne lave udregningen. Der er lavet mange undersøgelser på området, fra flere af verdens førende analyseinstitutter og resultaterne viser at en besøgende på et site i gennemsnit bruger lidt under 1 minut pr. sidevisning.

Vi har valgt altid at kalkulere med en besøgstid på lidt over et 1 minut, hvilket giver os en yderligere ”buffer”

Hvad angår energiforbruget til servere, så har langt de fleste firmaer deres websites hostet hos større professionelle udbydere, hvilket konkret betyder, at selv om energiforbruget er højt til driften af kraftige servere, som kører 24/7, så mindskes denne i kraft af at der hostes mange websites på samme server, hvilket selvfølgelig giver et mindre strømforbrug for den enkelte hjemmeside, i forhold til alternativet som er en enkelt selvstændig hjemmeside, hostet på en selvstændig server, hvor effekten typisk ligger på 200 Watt.

Vi antager ”worst-case scenario”, hvor vi benytter 200 Watt i beregningerne.

Derudover er der energiforbrug til strøm fra kabler m.v. fra f.eks. server til forbruger, hvilket der er delte meninger omkring hvor meget dette udgør, men vi har valgt at sætte dette til 2 W pr. måned pr. sidevisning, hvilket er det dobbelte af hvad vi har fundet hos lignende udbydere. Dermed har vi her lagt en større buffer ind.

 

Strømforsyningen, herunder måden den er produceret, har stor betydning for at kunne beregne CO2 udledningen.

 

Det er klart, at hvor energikilder såsom f.eks. vindmøllekraft stort set ingen CO2 udslip har, vil kulkraft derimod altid være den store synder. El-selskaber generelt, vælger at medregne strøm produceret af vindmøller i deres regnestykker over hvor meget CO2 udledning der er i produceret strøm, f.eks. at hvis 20% af strømmen genereres via vindkraft, så trækkes denne fra, hvilket gør at de typisk lander på under 600 gr. CO2 pr. 1 KWh.

I ”worst-case scenario” er alt strøm produceret på kulkraft, hvilket forøger CO2 udledningen til op til 800 gr. pr. 1 KWh og det er dette tal vi benytter i vores regnestykke.

Alle vores grønne regnskaber kontrolleres og godkendes af nationale myndigheder, i de lande vi er repræsenteret i.