Klimaprojekter

Klimaprojekter

GCI udvikler, planlægger, gennemfører og rådgiver omkring en bred vifte af klimaprojekter indenfor træbeplantning, beskyttelse af regnskove, reetablering af skov og naturområder, samt udvikling og igangsættelse af vedvarende energikilder, CO2 neutralisering, vandrensningsprojekter og beskyttelse af verdenshavene. Projekterne igangsættes og drives i samarbejde med lokale klimaorganisationer, Ngo’er og andre lokale aktører. Hos GCI er alle kunder forskellige, med hver deres målsætning og CSR strategi. Derfor arbejder GCI globalt og udvikler unikke skræddersyede projekter, tilpasset hver enkelt kunde. GCI tilbyder ikke standard løsninger, da alle klimaprojekter er forskellige og specifikt udviklet i samråd med kunden. Nedenstående er derfor blot en oversigt over de områder GCI arbejder med. Kontakt GCI hvis du ønsker nærmere information omkring vores klimaprojekter og løsninger.

klimaprojekter1

Vi skaber en grøn verden

Vi deltager i projekter, som har direkte og målbare CO2 reduktioner, såsom f.eks. at erstatte afbrænding af kul og fossile brændstoffer i forbindelse med madlavning i den 3.verden, hvor traditionelle bål udleder unødigt store mængder CO2, er sundhedsskadelige samt udrydder skovområder, med energivenlige alternativer samt opsætning af solceller og anlæg som vedvarende energikilder.

 

Verdens regnskove er stadig truet af både befolkningsvækst, forurening, land- og skovbrug m.m. En beskyttelse af regnskovene anser vi som et af vores kerneområder.

Verdens regnskove bliver til stadighed formindsket og det på trods af, at alle er enige om betydningen af disse, ”klodens lunger”, som optager en stor del af den CO2, den industrielle verden udleder. Vi anser det som et af vores vigtigste områder at sikre regnskovenes overlevelse, som udover at bidrage til en stor CO2 gevinst, også sikrer bevarelse af truede dyrearter og lokale stammesamfund. Alt sammen til stor gavn for os alle. Vi involverer os i opkøb og beskyttelse af regnskove i fortrinsvis Sydamerika og Afrika, ligesom vi gerne involverer os i nye træplantnings-projekter over hele kloden.

Vi skaber grøn energi

Behovet for kulkraft og andre forurenende energikilder er et stort problem for klimaet i form af store mængder CO2 udslip, hvorfor opførelse af nye vedvarende energikilder, såsom f.eks. vindmøller og solceller, er et vigtigt element i bestræbelserne på at reducere behovet for kulkraft og CO2 udledningen. Vi involverer os fortrinsvis i opførelse af nye projekter, da dette giver langt større effekt for miljøet end i allerede opførte projekter. Projekterne spænder lige fra opsætning af solceller og solenergi i afrikanske landsbyer til opsætning af nye vindmøller i den vestlige verden. Alt sammen til gavn for både klima, nærmiljø, pengepung og mindre CO2 udledning.

klimaprojekter2
klimaprojekter3

Vi skaber blåt vand

Vi har ligeledes fokus på både lokale og globale projekter inden for vandrensningsprojekter og beskyttelse af verdenshavene, da f.eks. mangel på rent drikkevand, mange steder i verden, er en årsag til både sygdom og nomadetilværelse, hvilket direkte påvirker både klimaet samt unødvendig sygdomsbekæmpelse, som kunne være undgået ved at f.eks. etablere lokale drikkevandsbrønde og vandrensningsanlæg. Vores fokusområde på dette punkt er fortrinsvis Afrika, hvor vi vurderer at gevinsten er størst ved etablering af lokale vandbrønde, vandrensningsanlæg samt andre energibesparende og miljøvenlige tiltag. Endvidere deltager vi gerne i større globale klimaprojekter, når fokusområdet er sikring af verdenshavene og havmiljøet.